Vindusdekor

Folie på glass kan være en fin måte å hindre innsyn på eller montere som glassmarkør/kontrastmerking for å forhindre sammenstøt. Frostet folie egner seg godt i kontorlandskap eller på glassrekkverk. Det hindrer innsyn, men slipper likevel dagslys inn. Det blir ofte brukt utskåret folie på fasadevinduer i butikker. Det er dekorativt og i tillegg blir man mer synlig for kundene.